Onderwijs in noodsituaties

 

Oorlogen, conflicten en natuurrampen sparen ook kinderen niet. Integendeel, het zijn vaak zij die er het meeste onder lijden. In landen waar een noodsituatie heerst, verliezen kinderen vaak hun huis, familie, vrienden, hun veiligheid en hun dagelijkse routine.

Zonder toegang tot onderwijs, lopen ze het gevaar ook hun toekomst te verliezen.

In de voorbije 50 jaar tellen we wereldwijd steeds meer crisissen, veroorzaakt door conflictsituaties, natuurrampen, of epidemieën. Erger nog, heel wat crisissen blijven onopgelost en blijven generaties lang aanslepen, waardoor velen van hun kindertijd beroofd worden. Als het onderwijs in het gedrang komt door een crisis, heeft dit niet alleen een onmiddellijke nefaste invloed op het welzijn van de kinderen, maar vormen ze ook een bedreiging voor de toekomst van de kinderen en van de maatschappij.

Onderwijs in noodsituaties in enkele cijfers :

Onderwijs : een reddingsboei voor kinderen in crisissituaties

Voor kinderen in noodsituaties is onderwijs fundamenteel. De school biedt een stabiel kader die de kinderen helpt hun trauma’s het hoofd te bieden. De school kan hen niet alleen beschermen tegen de fysieke gevaren die hen bedreigen, zoals misbruik, uitbuiting of recrutering door gewapende groeperingen. Vaak hebben ze dankzij de school ook toegang tot basisvoorzieningen, zoals voedsel, water, hygiëne en gezondheidszorg.

In crisissituaties is voor ouders en hun kinderen onderwijs een absolute prioriteit. Als kinderen lessen krijgen ondanks de moeilijke context, is het de gemeenschap in zijn geheel die er de vruchten van plukt. Onderwijs kan zorgen voor economische groei, armoede en ongelijkheid terugdringen en vrede en stabiliteit brengen.

Maar ondanks deze enorme voordelen voor de kinderen is onderwijs op plaatsen waar een noodsituatie heerst vaak de eerste dienst die wordt opgegeven en de laatste die weer wordt opgestart. Humanitaire hulp focust traditioneel vaak op basisbehoeften zoals voedsel, water onderdak en bescherming.

Onderwijs maakt slechts 2% uit van het totale budget voor humanitaire hulp. Mede door lobbywerk van UNICEF België, kreeg onderwijs een belangrijke plaats. Hierdoor wordt cruciale informatie doorgegeven, die vaak nodig is om te kunnen overleven. In Syrië worden kinderen ingelicht over het gevaar van mijnen en bermbommen. Onderwijs geeft kinderen een ‘sense of normalcy’. Het brengt structuur in hun leven. Psychosociale recreatieactiviteiten zijn belangrijk om oorlogservaringen op een goede manier te helpen verwerken. De kinderen geven hun kennis ook door en werken zo als ‘peer educators’.

De actie van UNICEF in noodsituaties

UNICEF zet alles in het werk om ervoor te zorgen dat ieder kind dat wordt getroffen door een humanitaire crisis, zijn onderwijsparcours ononderbroken kan voortzetten.

Blijf op de hoogte

Volg ons!