Oorlogstrauma’s verwerken in een Makani-centrum in Jordanië

Om te voorkomen dat Syrische vluchtelingenkinderen in Jordanië opgroeien als een verloren generatie, zetten de Makani-centra in op onderwijs en mentale zorg voor de meest kwetsbaren onder hen. Ze zijn een veilge haven voor kinderen die vaak getraumatiseerd zijn door oorlog en geweld.

Syrische vluchtelingenkinderen in een Makani leercentrum in Mafraq, vlakbij de Syrische grens, waar ze kunnen leren, tekenen en met psychologen praten over hun ervaringen in Syrië en over de obstakels die ze ondervinden in Jordanië.

330.000 van de 628,000 Syrische vluchtelingen die zijn geregistreerd in Jordanië, zijn kinderen. Daarvan hebben 230.000 de schoolgaande leeftijd. Hoewel de Jordaanse overheid via het publieke schoolsysteem aan zo’n 142.000 Syrische vluchtelingenkinderen onderwijs biedt, en 30.000 kinderen informele lessen volgen, krijgen naar schatting 58.000 kinderen geen enkele vorm van onderwijs.

Een van de grootste obstakels om deze kinderen te helpen, blijft armoede. Na meer dan 7 jaar conflict in Syrië, hebben vele gezinnen geen middelen meer. Om te overleven zijn ze gedwongen hun kinderen aan het werk zetten. Voor jongeren is het vaak immers makkelijker om werk te vinden dan voor hun ouders.

Ook komen kindhuwelijken vaker voor – vier keer meer dan voor het conflict. Ouders huwelijken hun dochters vaak uit in de hoop dat ze een beter leven zullen hebben. Hoewel veel Syrische ouders het belang inzien van onderwijs, moeten ze een keuze maken: hun familie vandaag te eten geven of honger lijden om te kunnen investeren in de toekomst van hun kinderen.

Makani – “Ik ben veilig, ik leer, ik connecteer”

Makani (My Space in het Arabisch) zijn leercentra voor die kinderen die het moeilijkst te bereiken zijn en geen toegang hebben tot enige vorm van onderwijs.

Het is een veilige plek waar kinderen beschermd zijn tegen kinderarbeid en kindhuwelijken. Ze leren er lezen en rekenen, krijgen les in levensvaardigheden, worden geholpen om zich te kunnen inschrijven in het publieke onderwijssysteem en om zich aan te passen aan hun nieuwe leven in Jordanië. De kinderen krijgen ook lessen rond weerbaarheid, zelfvertrouwen en worden voorgelicht over hun rechten.

Zahra, 14, een Syrische vluchteling uit Homs, woont nu in Mafraq, Jordanië. Ze gaat nu naar een Makani leercentrum. Ze is een van de vele jongeren die een theatergroep heeft opgericht om het te hebben over het geweld en de andere moeilijkheden waar jongeren en hun families mee te kampen hebben na jaren oorlog in Syrië.

Ook krijgen ze psychosociale ondersteuning. Veel kinderen kampen immers met een oorlogstrauma. Door middel van theater, dans en knutselen proberen de hulpverleners deze kinderen hun emoties te laten uiten.Voor de behandeling van de ernstige trauma’s is er één-op-één-hulp van een psycholoog.

UNICEF heeft in korte tijd samen met zijn partners meer dan 230 van deze centra uit de grond gestampt in Jordanië, zowel in vluchtelingenkampen als in gastgemeenschappen, de Syrische medewerkers opgeleid zodat ze de centra zelf verder kunnen uitbouwen, en ervoor gezorgd dat er zoveel mogelijk kinderen een plek in de buurt hebben zolang het nodig is.

Om deze onderwijsprogramma’s te ondersteunen, trok vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo 2.5 miljoen euro uit.